PRODUKTET E KOSOVËS DEPORTOJNË NË TREGUN BRITANEZ

Në vizitën e time në Cardiff, kryeqytetin e Wales, sëbashku me deputetet Stephen Doughty dhe Nick Thomas-Symonds vizituam ‘Fine Wines Direct UK’ një distributor i madh i cili i përzgjedh me kujdes verërat kualitative nga mbarë bota. Tani në listën e tyre është edhe vera jonë e mirënjohur StoneCastle.

 

Recent Posts