Takimi me Znj. Elizabeth Gowing

Ishte kënaqësi të kem takim dhe të bisedoj gjerë e gjatë me Znj. Elizabeth Gowing, lidhur me punën e saj te pandalshme
në përmirësimin e ceshtjes se arsimimit te minoriteteve në Kosovë. Unë ju falenderova Znj. Gowing për kontributin e saj te madh që po ofron në Kosovë!

Recent Posts